Vážení obchodní partneři,
 
vzhledem ke skutečnosti, že dne 1. 1. 2021 vstoupil v účinnost nový a důležitý zákon č. 542/2020 Sb., o výrobcích s ukončenou životností (dále jen „zákon o VUŽ“), dovolujeme si vás krátce informovat o povinnostech z něj vyplývajících.
Tento zákon nově upravuje veškeré povinnosti výrobců elektrozařízení k odpadnímu elektrozařízení s ukončenou živostností v České republice.
V části vztahující se k nakládání s odpadním elektrozařízením tento zákon plně nahradí dosavadní zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

Z tohoto zákona vyplývají dvě základní povinnosti:
1. Oddělené uvádění recyklačního příspěvku při prodeji výrobku a na prodejních dokladech.
2. Rozšíření povinnosti posledních prodejců při zajišťování zpětného odběru elektrozařízení.

Baterie jsou dle zákona VUŽ § 3 odst. 1a definovány a legislativně řešeny samostatně a výše uvedená povinnost se na ně nevztahuje.
Nevzniká tedy povinnost uvádět recyklační poplatky za baterie na fakturách či jiných výdajových dokladech.
 
KDE NAJDETE NEJBLIŽŠÍ SBĚRNÉ MÍSTO? 

   

Je-li vaše společnost posledním prodejcem elektrozařízení, vyplývá pro vás ze zákona č. 542/2020 Sb., o výrobcích s ukončenou živostností povinnost umístit viditelně a čitelně ve svém prodejním místě informaci o tom, kde lze odpadní elektrozařízení pocházející
z domácností odevzdat ke zpětnému odběru. K tomuto můžete využít níže uvedený leták.
 
Vytiskněte si jej, vyplňte nejbližší sběrné místo a viditelně umístěte ve svém prodejním místě.

INFORMAČNÍ LETÁK PRO UMÍSTĚNÍ NA PRODEJNU

 

Pro zobrazení našeho certifikátu o Osvědčení o zapojení do kolektivního systému ASEKOL klikněte
na tento odkaz.

 © 2022 Solight Holding s.r.o. | Nastavení soukromí