SOLIGHT
Přehled

     CZ 1D71, 1D72, 1D73
     SK 1D71, 1D72, 1D73
     EN 1D71, 1D72, 1D73

Návod na aktualizaci FW kamer 1D71 a 1D72

Návod v slovenčine a angličtine nájdete nižšie.  / Please find Slovak and English instructions below.

  1D71

1. Stáhněte si požadovaný firmware ze seznamu níže.
2. Extrahujte soubor a ejho obsah nakopírujte do kořenového adresáře na paměťovou kartu.
3. Vložte kartu do kamery a zapojte přívod elektrické energie.
4.  Proces aktualizace FW začne automaticky. Dioda na kameře bude svítit modře, občas může poblikávat.
       Aktualizace FW zabere cca tři minuty. Poté se kamera automaticky spustí.
5.  Po dokončení aktualizace paměťovou kartu naformátujte.

FW ke stažení

Původní verze (Jaro 2018)
Slovenský
Český (výchozí)
Anglický

Update 1 (Podzim 2018): Oprava chyb; přidaná podpora paměťových karet nad 64GB
Slovenský
Český
Anglický


 1D72

1. Extrahujte soubor do kořenového adresáře paměťové karty.
2.  Vložte kartu do kamery a zapojte přívod el. energie.
3. Proces aktualizce FW začne automaticky. Dioda na kameře svítí zeleně, občas může poblikávat.  Aktualizace FW zabere cca tři minuty.  Po dokončení se kamera automaticky spustí, dioda sa rozsvítí červeně, může poblikávat.
4. Po skončení aktualizácie pamäťovú kartu naformátujte.

FW ke stažení

Slovenský
Český (predvolený)
Anglický


Návod na aktualizáciu FW kamer 1D71 a 1D72

  1D71

1. Stiahnite požadovaný firmware zo zoznamu nižšie.
2. Extrahujte súbor a jeho obsah nakopírujte ho koreňového adresára na pamäťovú kartu.
3. Vložte kartu do kamery a zapojte prívod elektrickej energie.
4. Proces aktualizácie FW začne automaticky. Dióda na kamere svieti modro, občas môže poblikávať.
    Aktualizácia FW zaberie cca tri minúty. Potom sa kamera automaticky spustí.
5. Po skončení aktualizácie pamäťovú kartu naformátujte
.

FW na stiahnutie

Pôvodná verzia (Jaro 2018)
Slovenský
Český (výchozí)
Anglický

Update 1 (Podzim 2018): Oprava chýb; pridaná podpora pamäťových kariet nad 64GB
Slovenský
Český
Anglický


 1D72

1. Extrahujte súbor do koreňového adresára pamäťovej karty.
2. Vložte kartu do kamery a zapojte prívod el. energie.
3. Proces aktualizácie FW začne automaticky. Dióda na kamere svieti na zeleno, občas môže poblikávať. Aktualizácia FW zaberie cca tri minúty. Po dokončení sa kamera automaticky spustí, dióda sa rozsvieti na červeno, môže poblikávať.
4. Po skončení aktualizácie pamäťovú kartu naformátujte.

FW na stiahnutie

Slovenský
Český (predvolený)
Anglický


FW upgrade instructions for 1D71 and 1D72 security cameras

1D71

1. Download the FW from the list below.
2. Extract the file to the root folder of your SD card.
3. Insert the SD card into the camera and connect the power supply.
4. Upgrade process should start automatically. The LED will be lit in blue, sometimes it can blink.
    The process will last approximately three minutes. Camera will turn on automatically after it is finished.
5. Don´t forget to format the SD card after the upgrade is successfuly finished.

List of available firmwares

Original version (Spring 2018)
Slovak
Czech (default)
English

Update 1 (Fall 2018):  Bug fixes; added support for memory card with capacity above 64GB
Slovak
Czech
English


 1D72

1. Download the FW from the list below.
2. Extract the file to the root folder of your SD card.
3. Insert the SD card into the camera and connect the power supply.
4. Upgrade process should start automatically. The LED will be lit in green, sometimes it can blink.
    The process will last approximately three minutes. The LED will be lit in red or will blink in red after the FW upgrade is finished. The camera will start automatically.
5. Don´t forget to format the SD card after the upgrade is successfuly finished.

List of available firmwares

English
Czech (default)
Slovak


Návod na aktualizaci FW kamer 1D73

Návod v slovenčine a angličtine nájdete nižšie.  / Please find Slovak and English instructions below.

  1D73

1. Stáhněte si požadovaný firmware ze seznamu níže.
2. Extrahujte soubor a jeho obsah nakopírujte do kořenového adresáře na paměťovou kartu.
3. Vložte kartu do kamery a zapojte přívod elektrické energie.
4.  Proces aktualizace FW začne automaticky. Dioda na kameře bude svítit modře, občas může poblikávat.
       Aktualizace FW zabere cca tři minuty. Poté se kamera automaticky spustí.
5.  Po dokončení aktualizace paměťovou kartu naformátujte.

FW ke stažení

Původní verze (Jaro 2019)
Anglický

Update 1 (Podzim 2019): Oprava chyb
Anglický


Návod na aktualizáciu FW kamer 1D73

  1D73

1. Extrahujte súbor do koreňového adresára pamäťovej karty.
2. Vložte kartu do kamery a zapojte prívod el. energie.
3. Proces aktualizácie FW začne automaticky. Dióda na kamere svieti na zeleno, občas môže poblikávať. Aktualizácia FW zaberie cca tri minúty. Po dokončení sa kamera automaticky spustí, dióda sa rozsvieti na červeno, môže poblikávať.
4. Po skončení aktualizácie pamäťovú kartu naformátujte.

FW na stiahnutie

Pôvodná verzia (Jaro 2019)
Anglický

Update 1 (Podzim 2019): Oprava chyb
Anglický


FW upgrade instructions for 1D73 security cameras

  1D73

1. Download the FW from the list below.
2. Extract the file to the root folder of your SD card.
3. Insert the SD card into the camera and connect the power supply.
4. Upgrade process should start automatically. The LED will be lit in green, sometimes it can blink.
    The process will last approximately three minutes. The LED will be lit in red or will blink in red after the FW upgrade is finished. The camera will start automatically.
5. Don´t forget to format the SD card after the upgrade is successfuly finished.

List of available firmwares

Update 1 (Fall 2019): Bug fixes
English

© 2023 Solight Holding s.r.o. | Nastavení soukromí